Nákupní taška

Nemáte žádné položky v nákupním košíku

ZÁSADY UTAJENÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

ZÁSADY UTAJENÍ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle čl. 13 právního předpisu č. 196 ze dne 30. 6. 2003

 

V souladu s ustanoveními pro účely a platnost čl. 13 právního předpisu ze dne 30. června 2003 bude datový dispečer kromě způsobu zajištění shromážděných osobních údajů poskytovat informace o účelech a metodách používaných k jejich zpracování, rozsahu jejich předávání a distribuce.

1. Účel

Shromážděné údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přímo zpracovány a používány, aby odpovídaly nástrojovým účelům k provedení úkolů, např. manipulace, ukládání, fakturace a zpracování, a to plně podle zásady korektnosti a ustanovení zákona.

2. Postupy

Zpracování dat provádí pomocí počítačových postupů, elektronicky nebo na papírových médiích zvláště pověření interní a/nebo externí zaměstnanci. Data se uchovávají v pořadačích, počítačových a elektronických souborech a jsou zajištěna minimální vhodná bezpečnostní opatření stanovená zákonem.

3. Předávání a distribuce

Data lze předávat třetím stranám k provádění funkčních činností v závodu, např. administrativní, účetní a daňové činnosti, a je-li třeba, pro účely plnění závazků stran. Dále mohou být data po výslovném souhlasu předávána pro propagační účely třetím stranám jmenovaným jako správci dat. V takovém případě bude jejich využití v naprostém souladu se zásadou korektnosti a legitimity.

Data nebudou distribuována.

4. Práva zúčastněné strany stanovená v čl. 7

Zúčastněná osoba bude moci uplatnit práva, jak je uvedeno v čl. 7, 8, 9 a 10 právního předpisu č. 196 ze 30. června 2003, kontaktováním datového dispečera. Zejména podle čl. 7 může zainteresovaná strana získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů o této straně, i když není dosud registrována, a jejich předávání srozumitelnou formou. Zainteresovaná strana je oprávněna získat údaje:

a)    o původu osobních údajů;

b)    o účelu a metodách zpracování;

c)    o logice použité v případě zpracování prováděného elektronickými nástroji

d)    o identifikačních údajích datového dispečera, správců dat a jmenovaných zástupců v souladu s článkem 5 odst. 2;

e)    o subjektech a kategoriích subjektů, kterým lze data předávat, popř. které s nimi mohou být seznámeny jako státem pověření zástupci, správci dat či osoby odpovědné za zpracování dat.

Zúčastněná osoba je oprávněná docílit:

a)      aktualizace, úpravy, popř. v případě zájmu sloučení dat;

b)      zrušení, transformace do anonymní formy nebo blokování jakýchkoli dat zpracovávaných neoprávněně, včetně těch, která není třeba uchovávat, ve vztahu k účelu, pro který byla data shromážděna či následně zpracována;

c)      osvědčení, že operace uvedené v pododstavcích (a) a (b) byly i s ohledem na jejich obsah oznámeny těm, kterým byla data předána a distribuována, s výjimkou případu, kde to není možné nebo to v porovnání s právem, které má být chráněno, vyžaduje zjevně neúměrné úsilí.

Zainteresovaná strana je oprávněna protestovat zcela či částečně:

a)     z legitimních důvodů proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, i když se týkají účelu jejich shromáždění;

b)      proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, pro účely odeslání reklamního materiálu či materiálu přímého prodeje nebo pro výzkum trhu či komerční sdělení.

5. Datový dispečer a správci

Datový dispečer je Imap Export S.p.A, Località Boscofangone – Interporto di Nola – Lotto H Blocco C – Palazzina Original Marines – 80035 Nola (NA).

Správce dat jeFiloBlu s.r.l. se sídlem Santa Maria di Sala (VE), Via Caltana 116/C 

Aktualizovaný seznam správců dat je k dispozici k nahlédnutí v hlavním sídle správce dat.

6. Doba uchování

Data budou uchována po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených výše, jak je stanoveno zákonem.

7. Povaha opatření a následky jeho nedodržení

 
Podle čl. 24 právního předpisu č. 196/2003 není souhlas se zpracováním těchto dat nutný, jestliže jsou shromažďována za účelem dodržení právních závazků nebo realizace závazků vyplývajících ze smlouvy. Odmítnutí poskytnutí informací povede nutně k ukončení jakéhokoli vztahu, který se zpracováním dat nesouhlasí.

 

Datový dispečer

IMAP EXPORT S.p.A.

 

 

Podle nařízení Provision no. 229 http://http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 vydaného Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 8. května 2014 poskytuje www.originalmarines.com následující informace o cookies a jejich funkcích a dále pokyny, jak je deaktivovat..

 

Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které stránky navštívené uživatelem odesílají a zaznamenávají na jeho PC či jiném zařízení, včetně mobilního, a odesílají se zpět na původní stránky při jejich příští návštěvě. 

Cookies se používají k různým účelům, např. k zapamatování činností a preferencí uživatele (např. přihlašovací údaje, vybraný jazyk, velikost písma, jiná nastavení zobrazení atd.), aby se nemusely zadávat znovu, když se uživatel vrátí na stejnou webovou stránku či přechází z některé z jejích stránek na jinou; nebo k počítačových autorizacím, ke sledování relací a ukládání informací o činnostech uživatele, který vstupuje na stránku, a mohou také obsahovat jedinečný kód ID, který umožní sledovat prohlížení webové stránky uživatelem pro statistické a reklamní účely. 

Cookies může odesílat www.originalmarines.com či další různé stránky (tzv. cookies „třetí strany“). Některé operace nelze provádět bez použití cookies, které jsou technicky nezbytné pro funkčnost webové stránky.

 

Druhy cookies nalezené na www.originalmarines.com a související funkce and relevant functions

 

Existují různé druhy cookies podle jejich vlastností a funkcí::

 

  • Technical cookies, Technické cookies, které se používají výhradně za účelem odesílání a komunikace v elektronické komunikační síti, popř. v kroku, který je nezbytně nutný pro zajištění služby výslovně požadované uživatelem. Jinými slovy, tyto cookies jsou nepostradatelné pro funkci www.originalmarines.com nebo nutné k výkonu činností, které požadujete.. Tyto druhy cookie najdete na naší webové stránce;

  • Navigační nebo relační cookies používané k tomu, aby umožnily přihlášení v rezervované oblasti www.originalmarines.com nebo provedení nákupu na naší stránce. Tento druh cookie najdete na naší webové stránce;

  • Analytické cookies používané k shromažďování informací v úhrnné formě o počtu uživatelů www.originalmarines.com a zobrazených stránkách (např. Google AdWords, Google Analytics a Mailchimp). Podrobnější informace najdete v příslušných zásadách, které mohou čas od času doznat změn a které doporučujeme si občas prostudovat::

http://www.google.com/policies/technologies/ads/;

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;

http://mailchimp.com/legal/privacy/).

Tento druh cookie najdete na naší webové stránce:

  • Funkční cookies, které vám umožní co nejlepší procházení www.originalmarines.com podle již vybraných kritérií a možností (např. preferovaný jazyk), abyste nemuseli tuto možnost nebo produkt volit při každém vstupu, . Ta které lze uložit ve virtuální jednotce do vaší další návštěvy naší webové stránky;

  • Cookies třetích stran používané partnery www.originalmarines.com k zobrazení reklamních bannerů www.originalmarines.com při návštěvě jiných stránek, kdy se vám zobrazí nejnovější produkty, které jste si na www.originalmarines.com prohlíželi. Při prohlížení it.originalmarines.com se tyto cookies používají také k zobrazení produktů, které by se vám mohly líbit, popř. podobných těm, které jste si prohlíželi dříve, na základě vaší předchozí navigační chronologie. Použití těchto cookies neznamená manipulaci s osobními údaji, může však umožnit vašemu počítači či jiným zařízením napojit a vystopovat uložená data: tyto cookies se připojí k prohlížeči instalovanému na vašem počítači či jiných zařízeních použitých během prohlížení www.originalmarines.com;

  • Profilovací cookies používané k vytváření uživatelských profilů pro zasílání reklamních zpráv v souladu s preferencemi uživatele zjištěnými během navigování. Naše webová stránka obsahuje cookies třetích stran, které mají přístup k uživatelským údajům pouze na souhrnné úrovni. Níže jsou uvedené odkazy na zásady o ochraně osobních údajů a souvisejících forem schválení těchto třetích stran, které se mohou čas od času měnit a které doporučujeme si občas prostudovat, najdete v nich podrobnější informace::

http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ .

http://legal.yandex.com/privacy/

https://www.adroll.com/about/privacy

http://www.criteo.com/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=it

https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies#

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

 

Všechny výše popsané druhy cookies mohou být uloženy ve vašem počítači či mobilním zařízení různě dlouhou dobu podle svých funkcí.

 

Cookies uložené ve vašem počítači či mobilním zařízení nelze použít k vyvolání dat uložených na vašem pevném disku, přenášení virů, identifikaci a použití vaší e-mailové adresy nebo pro jiné účely, než jaké jsou popsány výše.

Jak upravit nastavení cookies

 

Můžete kdykoli nastavit a spravovat preference vašich cookies vybráním těch, které chcete povolit, blokovat nebo zrušit, plně či částečně, pomocí nastavení vašeho prohlížeče (nebo navigačního programu, který používáte).

 

Níže vyhledejte metodu správy cookies u následujících vyhledávačů:

Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safarihttp://support.apple.com/kb/PH19255  
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en  
Firefoxhttp://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

Pro více informací a podrobností o různých druzích cookies, jejich funkcích a vlastnostech navštivte volně přístupné stránky - www.AllAboutCookies.org a www.youronlinechoices.comkteré jsou nezávislé na www.originalmarines.com.

 

Pro deaktivaci analytických cookies a zabránění Google Analytics shromažďovat data o vašem navigování si můžete stáhnout další prvek prohlížeče k deaktivaci Google Analytics:  tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Uložíme si vaše preference cookies pomocí vyhrazené technické cookie s vlastnostmi uvedenými v předchozí tabulce.

 

Oznamujeme, že úplné či částečné blokování nebo zrušení: 

 

- technických cookies znemožní užívání naší webové stránky, prohlížení jejího obsahu a použití souvisejících služeb; 

 

- funkčních cookies může vést k nedostupnosti či nesprávné funkci některých služeb nebo funkcí stránky a přinutí vás k úpravě či ručnímu zadávání některých informací nebo preferencí při každé návštěvě stránky; 

 

- jiných cookies (analytických a profilovacích) neovlivní provozuschopnost webové stránky.

This website uses its own cookies to improve your web experience and third-party ones to send you promotional messages according to your interests. In order to have further information and to modify cookies settings, please click here. If you click on “OK” and continue your web experience, you accept the use of cookies.